Харкамлăхла сăпат

Харкамлăхла сăпат е харкам сăпатгражданла тивĕç-ирĕк субъекчĕ.

ВуламаллиПравить

  • Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб: Моногр. /Ред. Я. М. Шевченко. — К: КНТ, 2007. — 626 с.
  • Москвичова А. В. Міжнароднаправосуб'єктністьфізичної особи у доктрині міжнародного права / А. В. Москвичова, Д. І. Романченко //Актуальні проблеми сучасного міжнародного права :зб. наук. ст. за матеріалами І Харк. міжнар.-прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, Харків, 27 листоп. 2015 р. : у 2 ч. –Харків, 2015. – Ч. 2. – С. 278–282.
  • Баулін Ю. Особа - під охороною кримінального закону / Ю. Баулін // Вісник Академії правових наук України. - Х. : Право, 1997. - № 2(9). -С. 185-189.
  • Уркевич В. Ю. Фізичні особи як суб'єкти права сільськогосподарського землевикористання / В. Ю. Уркевич // Державне будівництво та місцеве самоврядування. Вип. 8. - Х. : Право, 2004. - С. 109-117.

КаçăсемПравить