Оман патшалăхĕн гимнĕ

Оман сутланачĕн гимнĕ
(Арап чĕлхинчен транскрипцилесе çырнă]])

Ya Rabbana Ehfid Lana Jalalat Al Sultan

Waashabi Fee Al’wtan

Bialeizy Walaman.


Walyadum Muoayadda,

Aahilan Momajjada;

Bilnufoosi Yuftda.

Walyadum Muoayadda,

Aahilan Momajjada;

Bilnufoosi Yuftda.


Ya Oman, Nahnoo Min Ahd Il Nabi

Awfiya Min K’ram Al Arabi.

Abshiry Qaboos Jaa

Faltubarakhu ’I Sama.

Waasidy Waltoq’hi Bilduoaa.