Кабарда-Балкар Республикин гимнĕ

Кабардино-Балкари Республикин гимне Аслан Дауров кĕвĕçĕпе Борис Утижев сăвăçă çырнă.

Гимн сăмаххисемТӳрлет